Loại: Roku

Cách cập nhật thiết bị Roku của bạn

Việc cập nhật thiết bị Roku của bạn không khó vì trình phát Roku của bạn sẽ tự động kiểm tra phần mềm mới nhất khi bạn thiết lập lần đầu, bất cứ khi nào thiết bị được bật và định kỳ vài ngày một lần. Những bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt ở chế độ nền nên chúng sẽ không làm phiền bất cứ nội dung nào bạn đang xem. Vì thế...

Đọc thêm →