Cách cố định hàng và cột trong Excel


Việc cố định một số hàng và cột nhất định có thể giúp bạn tham chiếu các giá trị chính trong khi làm việc trên các phần khác của bảng tính Excel. Hãy xem cách thực hiện điều đó.

Tính năng này hoạt động tốt nhất cho các hàng hoặc cột tiêu đề chứa thông tin nhận dạng của các trường tương ứng. Bằng cách đó, bạn có thể cuộn xuống bảng tính mà vẫn theo dõi được mọi giá trị thể hiện điều gì. Đây là một chức năng thiết yếu mà bạn nên thành thạo cùng với các Khái niệm cơ bản về Excel khác để có thể điều hướng giao diện đúng cách.

Các bước để cố định nhiều hàng và Cột trong Excel

 1. Mở sổ làm việc Excel có sẵn một số dữ liệu trong đó.
  1. Để cố định nhiều hàng hoặc cột, bạn không chọn tất cả mà chọn cột cuối cùng. Ví dụ: chúng tôi đã chọn hàng thứ ba ở đây.
   1. Bây giờ, hãy chọn tab Xemtừ trên cùng để nhận các tùy chọn liên quan. Bạn sẽ thấy biểu tượng Freeze Panes trong thanh này.
    1. Nhấp vào tùy chọn Freeze Panes này để thả xuống một menu có nhiều tùy chọn khác nhau.
     1. Tùy chọn Hàng trên cùngCột đầu tiênkhông cần chọn bất cứ thứ gì để hoạt động; họ chỉ đơn giản là cố định hàng đầu tiên hoặc cột đầu tiên tương ứng. Bạn không thể cố định nhiều hàng hoặc cột bằng các tùy chọn này.
     2. Tùy chọn đầu tiên, Đóng băng khi lựa chọn, cố địnhcác hàng (hoặc cột) cho đến hàng (hoặc cột) đã chọn của bạn, nhưng không bao gồm nó. Trong ví dụ của chúng tôi, thao tác này sẽ cố định hai hàng đầu tiên (vì chúng tôi đã chọn hàng thứ ba).
      1. Nếu bạn muốn đưa lựa chọn của mình vào, thay vào đó hãy chọn tùy chọn Lên hànghoặc Lên cột. Làm như vậy ở đây cũng sẽ đóng băng hàng thứ ba.
      2. Để mở khóa các hàng hoặc cột này, chỉ cần mở lại Freeze Panes và chọn Unfreeze panes. Thao tác này sẽ giải phóng tất cả các hàng và cột bị cố định thông qua bất kỳ tùy chọn nào.

       Cách tốt nhất để cố định nhiều hàng và cột trong Excel là gì?

       Giống như bạn có thể hợp nhất các hàng hoặc chèn hàng mới, bạn cũng có thể cố định hàng và cột. Menu Freeze Panes trong tab View chứa tất cả các tùy chọn để thực hiện việc đó..

       Tùy chọn Lên tới Hàng và Lên tới Cột có thể cố định các hàng hoặc cột theo vùng chọn, bao gồm cả vùng chọn đó. Trong khi đó, tùy chọn Đóng băng tại vùng chọn không bao gồm vùng chọn mà chỉ đóng băng các hàng và cột trước nó.

       Cả hai phương pháp đều có hiệu quả như nhau trong việc hoàn thành nhiệm vụ và bạn có thể chọn bất kỳ phương pháp nào để cố định bao nhiêu hàng và cột tùy thích.

       .

       bài viết liên quan:


       24.04.2024